Lêkolînên Kurdolojiyê li Îranê Destpêkek ji bo Mijar û Xwendinan

Nivîskar: Ehmed MIHEMEDPÛR
Jimar: Jimar 8