Kovara Nûbihar Akademîyê ji alîyê van îndeksan ve tê raçavkirin: