Pêwendî

Navenda Nûbihar Akademîyê
Address: Pak Ajans Yayıncılık Ltd. Şti.
Zeyrek Mahallesi, Serdap Sk. 26/3, Fatih, İSTANBUL

Tel: +90 212 519 0009
Email: nubiharakademi@gmail.com
Web: nubiharakademi.net
DergiPark: https://dergipark.org.tr/tr/pub/nubihar