Ji bo agahîyên sempozyûmê bitikîne

  


“This journal is following of Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws”.

Desteya Edîtorîyê / Editorial Board

Edîtorê Giştî / Editor in Chief
Abdurrahman Adak
Edîtorê Rêvebirîyê / Managing Editor
Hayrullah Acar
Cîgirên Edîtor / Assist. Editor
Ayhan Tek
Leyla Kaplan
Edîtorên Zanistên Zimanî / Language Sciences Editors
Tahirhan Aydın
Nurettin Beltekin
Songül Gündogdu Yücel
Edîtorên Zanistên Edebîyatê / Literature Sciences Editors
Hemin Omar Ahmad
Osman Aslanoğlu
Zülküf Ergün
Farangis Ghaderi
Bakhtiar Sajjadi
Kenan Subaşı
Edîtorên Zanistên Civakî / Social Sciences Editors
İbrahim Bor
Ahmet Gemi
Şehmus Kurt
Esmail Shams
Shahab Vali
Edîtorê Nirxandina Pirtûkan / Book Review Editor
M. Emin Purçak
Edîtorên Zimanî /Language Editor
• Kurmancî / Kurmanji: Yunus Demir
• Îngilîzî / English: Cihat Yılmaz
• Soranî / Sorani & Farisî / Persian: Mezher Îbrahîmî
• Zazakî /Zazaki : Bilal Zilan
• Tirkî /Turkish: Ebubekir Gören
Desteya Şêwrê / Advisory Board
Abbas Vali
Abdulwahab Khalid Musa
Hamit Bozarslan
Jalile Jalil
Martin Van Bruinessen
Mesut Yeğen
Philip G. Kreyenbroek
Salih Akın