Asta Segmentale û Suprasegmental de Yewine-Vengê Zazakî

Nivîskar: Ahmet KIRKAN
Jimar: Jimar 14