Mîrektîyên Kurdan di Navbera Têkoşînên Osmanî û Sefewîyan de di Sedsala XVI Û XVIIan de

Nivîskar: Mehmet Rezan EKİNCİ
Jimar: Jimar 11