Lêkolînên li ser Kurdan û Îranîyên Keldanî yên Bakur – Pêşgotin

Nivîskar: Abdullah INCEKAN
Jimar: Jimar 10