Analîzê Arketîpkî yê Sanika “Xerîb û Nasib”î

Nivîskar: Doç. Dr. Okan Alay
Jimar: jimar 19