Ferîştenasî di Êzîdîtî û Yarsanîyê da

Nivîskar: Heval Batu
Jimar: jimar 19