Kovar Giştî

Nivîskar: Abdurrahman ADAK
Jimar: Jimar 16