Eşîra Hemawendê li gor Belgenameyên Neweşandî

Nivîskar: Esmail SHAMS
Jimar: Jimar 16