Tuhfetu’l-Xullan Fî Zimanê Kurdan a Mela Mehmûdê Bazîdî

Nivîskar: Tahirhan AYDIN
Jimar: Jimar 16