Navê Kurd û Pêwendiyên wî yên Fîlolojîk

Nivîskar: Mehmet Yonat
Jimar: Jimar 15