Bi Nêrîna Rastgirên Tirk ên Radîkal li Tirkiyê Kurd

Nivîskar: Mehmet Emin PURÇAK
Jimar: Jimar 15