YEKEM KOVARA ZAROKAN A KURDÎ

Nivîskar: Kenan SUBAŞI
Jimar: Jimar 6