Sunday , January 21 2018
Home / Tag Archives: Kirdkî /Zazakî Kurdish texts

Tag Archives: Kirdkî /Zazakî Kurdish texts

March, 2014

  • 2 March

    Xebatê Peter J. A. Lerch Derheqî Kurdolojî de

    Kurij S. (2014). Xebatê Peter J. A. Lerch Derheqî Kurdolojî de (The Studies of Peter J. A. Lerch on Kurdology), Kovara Nûbihar Akademî, I/1, 93-108. (Deqê gotarê bi Kurdiya Zazakî ye.)