Tuesday , December 11 2018
Home / Rêbera Rênivîsa Çavkaniyan Li Gorî Stîla “APA”yê

Rêbera Rênivîsa Çavkaniyan Li Gorî Stîla “APA”yê

GOTAR Gotara bi Kurdî û bi Yek Nivîskarî Husên Bekir, H. (2008). Çemk û Regezekanî Çîrokî Mindalan Le Edebî Kurdîda (1991-2005). Govarî Ekadîmyayî Kurdî, 7, 62-132. Referekirin (Husên Bekir, 2008, r. 65) Gotara bi Zimanê Biyanî û bi Yek Nivîskarî Kahneman, D. (1991). Judgment and decision making: a personal view. Psychological Science, 2, 142–45. Referekirin (Kahneman, 1991, r. 143) Gotara bi Kurdî û bi Du Nivîskaran Husên Bekir, H. û Huseyn Resul, S. (2010). Edebiyatî Fêmînîzmî Kurdî. Govarî Zankoy Silêmanî, 30, 2-42. Referekirin (Husên Bekir û Huseyn Resul, 201o, r. 35) Gotara Bi Zimanê Biyanî û bi Du Nivîskaran Kirkman, B. L. û Rosen, B. (1999). Beyond self-management: antecedents and consequences of team empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74. Ferekirin (Kirkman û Rosen, 1999, r. 64) Gotara bi Tirkî û bi Sê Nivîskaran Soydal, İ., Al, U. û Sezen, U. (2005). İçerik tabanlı görüntü erişim sistemleri. Bilgi Dünyası, 6(2), 155-170. Referekirina Yekem (Soydal, Al û Sezen, 2005, r.158) Referekirinên Piştî ya Yekem (Soydal û yên din 2005, r.165) Gotara Bi Zimanê Biyanî û bi Sê Nivîskaran Rui, Y., Huang, T.S. û Chang, S. (1999). Image retrieval: current techniques, promising directions and open issues. Journal of Visual Communication and Image Representation, 10, 39-62. Referekirina Yekem (Rui, Huang û Chang, 1999, r. 54) Referekirinên Piştî ya Yekem (Rûî û yên din, 1999, r. 59) Gotara bi Tirkî û bi Çar an Pênc Nivîskaran Çakın, İ., Ersoy, O., Çelik, H. û Duman, H. (1993). Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm önerileri. Türk Kütüphaneciliği, 7(3), 220-226. Referekirina Yekem (Çakın, Ersoy, Çelik û Duman, 1993, r. 223) Referekirinên Piştî ya Yekem (Çakın û yên din, 1993, r. 225) Gotara Bi Zimanê Biyanî û bi Çar an Pênc Nivîskaran Smeulders, A.W.M., Worring, M., Santini, S., Gupta, A. û Jain, R. (2000). Content-based image retrieval at the end of the early years. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22(12), 1349-1380. Referekirina Yekem (Smeulders, Worring, Santini, Gupta û Jain, 2000, r. 1355) Referekirinên Piştî ya Yekem (Smeulders û yên din, 2000, r. 1362) Çavkaniya bi Şeş an Bêtir Nivîskaran Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kaygı, E. û yên din, (2003). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profil araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-117. Referekirin (Erkan û yên din, 1993, r. 110) PIRTÛK Pirtûkên bi Yek Nivîskarî Sabîr, R. (2005). Kurdolojî, (ç. 2.). Silêmanî: Çapemenî Genc. Referekirin (Sabîr, 2005, r. 21) Blalock, H. M. (1987). Social statistics (ç. 7.). New York: McGraw-Hill. Referekirin (Blalock, 1987, r. 234) Pirtûkên bi Du Nivîskaran Kökdemir, D. û Demirutku, K. (2000). Akademik yazım kuralları kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi. Referekirin (Kökdemir û Demirutku, 2000, r. 48-50) Garnham, A. û Oakhill, J. (1997). Thinking and reasoning (ç. 4.). Oxford: Blackwell. Referekirin (Garnham û Oakhill, 1997, r. 128) Pirtûkên bi Sê Nivîskaran Aleskerov, F., Ersel, H. û Sabuncu, Y. (1999). Secimden koalisyona siyasal karar alma. İstanbul: Yapı Kredi. Referekirina Yekem (Aleskerov, Ersel û Sabuncu, 1999, r. 78) Referekirinên Piştî ya Yekem (Aleskerov û yên din, 1999, r. 89) Mosteller, F., Rourke, R. E. K. û Thomas, G. B. (1967). Probability and statistics (ç. 2.). Massachusetts: Addison-Wesley Publishing. Referekirina Yekem (Mosteller, Rourke û Thomas, 1967, r. 48) Referekirinên Piştî ya Yekem (Mosteller û yên din 1967, r. 59) Pirtûkên ku ji Aliyê Saziyan ve Hatine Nivîsîn Devlet İstatistik Enstitüsü. (2004). Türkiye istatistik yıllığı. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü. Referekirina Yekem (Devlet İstatistik Enstitüsü [DİE], 2004, r. 27) Referekirinên Piştî ya Yekem (DİE, 2004, r. 38) Pirtûkên Werger Bloomberg, M. û Evans, G.E. (1989). Kütüphane teknisyenleri için teknik hizmetlere giriş (N.Tuncer, Çev.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orjînala wê di sala 1985an de çap bûye). Referekirin (Bloomberg û Evans, 1985/1989, r. 182) Pirtûkên bi Edîtor Karancı, A. N. (Yay. Haz.). (1997). Farklılıkla yaşamak aile ve toplumun farklı gereksinimleri olan bireylerle birlikteliği. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Referekirin (Karancı, 1997, r. 46) Beşek Ji Pirtûkê Bayır, D. (1997). USMARC uygulamasına genel bir bakış. B. Yılmaz (Yay. Haz.). Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl’a armağan içinde (r. 199-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. Referekirin (Bayır, 1997, r. 207) Pirtûkên bê Nivîskar Redhouse çağdaş Türkçe-İngilizce sözlüğü. (1985). İstanbul: Redhouse. Referekirin (Redhouse, 1985) ÇAVKANIYÊN DÎJÎTAL Malperên Serbixwe Yee, I. H. (2003). Cataloging and metadata education: a proposal for preparing cataloging professionals of the 21st century. wergirtina ji înternetê: 26 Hezîran 2005, http://www.loc.gov/ catdir/bibcontrol/ Referekirin (Yee) Gotara Dîjîtal Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. wergirtina ji înternetê: 10 Kanûn 2003, http://www.meb.gov.tr/index800.htm Referekirin (Altun, 2003) Gotara Dîjîtal a ji Datayekê Aknem, K. (2005). Approaches to meta-analysis: a guide for LIS researchers. Library&Information Science Research, 27(2),164-176. wergirtina ji Datayê: 25 Sibat 2005, ScienceDirect Referekirin (Aknem, 2005, r. 168) Pêşkêşiyeke Dîjîtal Ergun, C. (2002, 19-21 Aralık). Metadata ve kütüphanelerde kullanımı. Pêşkêşiya Konferansa “Li Tirkiyeyê Înternet” ya VIII. wergirtina ji înternetê: 29 Berfanbar 2003, http://inet-tr.org.tr/inet conf8/bildiri/86.docReferekirin (Ergun, 2002, r. 3) Posteyeke Dîjîtal ku ji bo Koma Ragihandinê Hatiye Şandin Işık, E. (2003, 5 Mijdar). Bitki kütüphanesi. Posteya ku ji bo Koma Kutup-L hatiye şandin, di navnîşana http://listproc.metu.edu.tr.9000/reguster/archieves/KUTUPL/kutupl.log200311/msg00008.html de tê veşartin.. Referekirin (Işık, 2003) CUREYÊN DIN ÊN ÇAVKANIYAN Bendên Ansîklopediyan Ersoy, O. (1973). Kağıt ve kağıtçılık. Türk Ansiklopedisi içinde (c.21, r. 112-115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Referekirin (Ersoy, 1973, r. 113) Rapor Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması (Rapor No: TY/184/1999). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği. Referekirina Yekem (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği [TÜSİAD], 1999, r. 32) Referekirinên Piştî ya Yekem (TÜSİAD, 1999, r. 37) Tez Ergün, Z. (2012). Di Peydabûna Edebiyata Kurdî ya li Cizîra Botan de Karîgeriya Bajarvaniyê. Teza Lîsansa Bilind ya Çapnebûyî, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin. Referekirin (Ergün, 2012, r. 43) Hughey, A. C. (1933). The treatment of the Negro in South Carolina fiction. Unpublished master’s thesis, University of South Carolina. Referekirin (Hughey, 1933, r. 54) http://www.apastyle.org/faqs.html http://www.apastyle.org/previoustips.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *