Monday , December 18 2017
Home / Seyîdxan KURIJ

Seyîdxan KURIJ

Researcher, Lêkolîner

March, 2014

  • 2 March

    Xebatê Peter J. A. Lerch Derheqî Kurdolojî de

    Kurij S. (2014). Xebatê Peter J. A. Lerch Derheqî Kurdolojî de (The Studies of Peter J. A. Lerch on Kurdology), Kovara Nûbihar Akademî, I/1, 93-108. (Deqê gotarê bi Kurdiya Zazakî ye.)