Tuesday , December 11 2018
Home / İlyas AKMAN

İlyas AKMAN

Asst. Prof., Mardin Artuklu University, Faculty of Literature, Department of Kurdish Language and Literature, Mardin, Turkey, - e-mail: ilyas-akman@hotmail.com

February, 2018

  • 24 February

    Giredayeyê Edebîyatê Polîtîkî De Romanê Kılama Şilane

    İlyas AKMAN Alk. Doç. Dr., Zanîngeha Mardîn Artukluyî, Fakulteya Edebîyatî, Beşa Ziwan û Edebîyata Kurdî, Mêrdîn, Turkîye. e-mail: ilyas-akman@hotmail.com KILMVATE Edebîyat, goreyê tay nuştoxan tena huner, estetîk nîyo. Edebîyatkarî ke no hewa fikirîyenî yew mîsyon barkenî edebîyat ra û eseranê xo, seba no mîsyonî sey yew wasita veynenî. Edebîyatê Zazakî …