Bakhtiar SADJADI

Zanîngeha Kurdistanê, Beşa Wêjeya Inglîsî û Zimannasî

Rexne ya Wêjeyî û Teoria Çandî, Wêjeya Inglîsî, Ziman û Wêjeya Kurdî
b.sajadi@uok.ac.ir
+98-912-217-4245
CV: /research.uok.ac.ir/~bsajadi/en/
ORCID: www.orcid.org/0000-0002-6483-5803