Hemin Omar AHMAD

Zanîngeha Soran, Beşa ziman û Wêjeya Kurdî

Rexne ya Edebiyata Kurdî
hemin.ahmad@soran.edu.iq
+90 553 878 58 56/ +964 750 470 74 29
CV: sites.google.com/a/soran.edu.iq/hemin-omar-ahmad/profile
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1985-9512