Zimanê Medan

Nivîskar: D. N. Mackenzie
Jimar: Jimar 4

Zimanê Medan