Nasandina Giştî ya Edebiyata Dînî ya Kurdên Yarsanî

Nivîskar: Shahab VALİ
Jimar: Jimar 5