Leksîkografî, Metaleksîkografî û Bîblîyografîyaya Ferhengê Kırmanckî (Zazakî)

Nivîskar: Veysel YILDIZHAN
Jimar: Jimar 13