Kirmanckî de Vengê Siruştî

Nivîskar: Ahmet KIRKAN
Jimar: Jimar 12