Mîrektiya Hekkariyê ya Kurdan (Sedsala 14-15an)

Nivîskar: Alexander KHACHATRİAN
Jimar: Jimar 11