Sefheî Sibyan a Mela Mehmûdê Bazidî

Nivîskar: Tahirhan AYDIN
Jimar: Jimar 10