Mexles di Edebiyata Kurdî ya Klasîk de

Nivîskar: Abdurrahman ADAK
Jimar: Jimar 10