Mela Ebdullahê Kotalî û Helbestên Wî Yên Kurmancî

Nivîskar: Nesim SÖNMEZ
Jimar: Jimar 9