Lêkolîneke Berawirdî li ser “The Interlopers” û “Bêbextî”yê

Nivîskar: Ferhat YILMAZ
Jimar: Jimar 8