Rewşa kurdî ya Sosyolenguîstîk li Tirkîyeyê

Nivîskar: Şükran Coşkun
Jimar: jimar 18