Nêrînek Li Ser Hikûmeta Atabegên Loristanê Di Sedsalên Navincî De

Nivîskar: Cumhur Ölmez
Jimar: jimar 18