Kîtabê Eşqname: 100 Xezelên Mewlana Yên Bijartî Ser o Nirxnayîşek

Nivîskar: Nurettin BELTEKİN
Jimar: Jimar 17