Kelamên Soranî di Metnên Yarsanî de: Mînaka Nêrgiz Xanim Şehrezorî

Nivîskar: Sevda ORAK REŞİTOĞLU
Jimar: Jimar 17