Tarîxa Xebatên Akademîk ên li Rojava ku li ser Yarsanan Hatine Kirin 1836-2020

Nivîskar: Alireza Zahedi MOGHADAM
Jimar: Jimar 17