DOSYA: KURDÊN YARSAN -Çend Têbînî li Ser Tarîx û Bawerîya Kurdên Yarsan

Nivîskar: Shahab VALİ
Jimar: Jimar 17