Dêw û Formên Wan di Folklora Kurdî da

Nivîskar: Kenan SUBAŞI
Jimar: Jimar 17