Penaberî di Lehengsazîya Romana Barê Şevê ya Fawaz Husên da li Gorî Rêbaza Realîzma Efsûnî

Nivîskar: Mazhar ÇİFTÇİ
Jimar: Jimar 17