Nasnameyên Edebîyata Kurdî ya Sovyetê

Nivîskar: Zülküf ERGÜN
Jimar: Jimar 17