Ji Edîtorîyê/ Editorial

Nivîskar: Abdurrahman ADAK
Jimar: Jimar 16