Mîr-i Aşiretten Eşkıyalığa: Aşiret Hanedan Üyelerinin Makbulden Madunlaşma Su¨recine Bakış 1800-1855

Nivîskar: Mehmet Rezan EKİNCİ
Jimar: Jimar 16