Eskatolojî, di Edebiyata Kurdî de Numûneyên Wê û Nû-varyanteke “Beyta Sekeratê”

Nivîskar: Ayhan Tek
Jimar: Jimar 16