Pîr Şehriyarê Hewramî û Kelamên Wî Di Baweriya Yarsanan De

Nivîskar: Shahab VALİ
Jimar: Jimar 15