Çend Kêşeyên Veguhestinê ji Kurdîya Soranî bo Kurdîya Kurmancî

Nivîskar: Zülküf ERGÜN
Jimar: Jimar 15