Bangewazîya Gotaran


Bangewazîya Gotaran

Bangewazîya Gotaran / Vengdayîş Seba Meqaleyan / Call for Papers / Makale Çağrısı

 

[KURDÎ KURMANCÎ]

Bangewazîya Gotaran bo Jimara Hejdehem

Nubihar Akademî, bangewazî li hemû pispor, akademîsyen û vekolerên qada xebatên Kurdî dike ku dê di jimara xwe ya hejdehem de (jimara duyem/zivistanê ya sala 2022ê) di bin serpereştîya Dr. Ismail Shams de li ser Kurdên Lor û Goran di Çavkanîyên Serdema Navîn da dosyayeke taybetî amade bike û her cure nivîsên wan ên li ser vê temayê û yên di qadên ziman, edebiyat, zanistên civakî û zanistên dînî de bi dilxweşî pêşwazî bike.  

 

 [KURDÎ ZAZAKÎ]

Vengdayîş Seba Meqaleyan Seba Humara Heştesin

Nubihar Akademî, vengdana hemê akademîsyen û cigêrayoxanê wareyê xebatanê kurdî ke humara xo ya hewtêsin de (humara diyin/zimistane serra 2022) bi edîtorîyê Dr. Ismail ShamsKurdanê Lor û Goran Çimeyanê Serdemê Mîyane da” ser o dosyayeka taybet do hazir bikere û her tewir nuşteyê înan yê tema ser ê û ey ke wareyanê ziwan, edebiyat, zanistê sosyalî û zanistê dînî ser yê bi zerrweşî do bipawo.

 

[ENGLISH]

Call for Papers  for the 18th Issue

The Journal of Nûbihar Akademî announces that it will prepare a special file in its seventeenth issue (first/summer issue of 2022) under the supervision of Dr. Ismail Shams on Lur and Goran Kurds in the in Medieval Sources. Henceforth  Nûbihar Akademî welcomes manuscript submission on that topic and any other manuscripts on the language, literature, social and religion fields related to Kurdish Studies.

 

 [TÜRKÇE]

18. Sayı Için Makale Çağrısı

Nûbihar Akademî, on yedinci sayısında (2022 yılının birinci/yaz sayısı) Dr. Ismail Shams editörlüğünde Ortaçağ Kaynaklarında Lor ve Goran Kürtleri hakkında özel bir dosya hazırlayacak ve hem bu tema ile ilgili hem de dil, edebiyat, din ve sosyal bilimler alanlarında Kürt çalışmaları ile ilgili her türlü akademik yazıyı memnuniyetle karşılayacaktır. Kürt çalışmaları alanının bütün uzman, akademisyen ve araştırmacılarına duyurulur.

 

·           Ji bo Jimara Hivdehem Tarîxa Dawîn a Şandina Gotaran

Seba Humara Hewtêsin Tarîxê Peynî yê Erşawitişê Meqaleyan

Deadline for the seventeenth Issue

On yedinci sayı için makale son gönderme tarihi

31. 10. 2022

 

·         Ji bo Şandina Gotaran / Seba Erşawitişê Meqaleyan / For Sending Articles / Makale göndermek için

 

https://nubiharakademi.com/

https://dergipark.org.tr/tr/pub/nubihar

<