Naveroka jimara 15em a Nûbihar Akademîyê


Naveroka jimara 15em a Nûbihar Akademîyê

Naveroka jimara 15em a Nûbihar Akademîyê weha ye:

Zülküf Ergün, di gotara xwe ya bi navê “Çend Kêşeyên Veguhestinê ji Kurdîya Soranî bo Kurdîya Kurmancî” de ku bi Kurmancî hatîye nivîsîn, li ser wan bêjeyan disekine ku di vê sedsala dawîn de ji Soranî bo Kurmancî bi çewtî hatine wergirtin.

Shahab Wali, di gotara xwe ya bi navê “Pîr Şehriyarê Hewramî û Kelamên Wî di Baweriya Yarsanan de” de ku bi Kurmancî hatîye nivîsîn, bi rêya hin metnên nû, kesayetîya tarîxî, dînî û edebî ya Pîr Şehriyarê Hewramîyê ku nûnerekî girîng ê Kurdên Yarsan ê sedsala XIem e derdixe holê.

Orhan Örs, di gotara xwe ya bi navê “Milliyetçiliğin Osmanlı’daki Tezahürleri: Müslüman Halklar ile Hristiyan Halkların Milliyetçilikleri” de ku bi Tirkî hatîye nivîsîn, neteweperweriya gelên Xirîstiyan ên Osmanî û Kurd di serî de gelên Misilman ên Osmanî berawird dike.

M. Zana Karak, di gotara xwe ya bi sernavê “Helbesteke Nûpeyda ya Feqîyê Teyran” de ku bi Kurmancî hatîye nivîsîn, helbesteke Feqiyê Teyran ya ku heta niha nedihat zanîn pêşkêş dike.

Mehmet Yonat, nivîsara Rojhilatnasê Îngilîz G. R. Driver a bi navê “The Name Kurd and Its Philological Connexions” ku di çavkanîyên tarîxî de navên bi Kurdan re eleqedar tesbît dike wergêraye Kurdîya Kurmancî.

M. Emin Purçak jî di nivîsara xwe ya Kurmancî ya bi navê “Bi Nêrîna Rastgirên Tirk ên Radîkal li Tirkiyê Kurd” de li ser pirtûka akademîsyenê Zanîngeha Kilis 7 Aralıkê Bayram Koca nirxandinekê dike.

 

 

Tedeyîyê hûmara 15in a Nûbihar Akademîyî wîna yê:

Zülküf Ergün, maqaleyê xo yê bi nameyê “Çend Kêşeyên Veguhestinê ji Kurdîya Soranî bo Kurdîya Kurmancî” ya de çekuyê ke seserra peyin de bi şaşî sorankî ra tadîyê kurmanckî ser o vindeno.

Shahab Wali, maqaleyê xo yê “Pîr Şehriyarê Hewramî û Kelamên Wî di Baweriya Yarsanan de” de goreyê metnanê neweyan, kesîyê tarîxî, dînî û edebî yê Pîr Şehriyarê Hewramîyî ke temsîlkarêko giran yê kurdanê Yarsanî yo tehlîl keno.

Orhan Örs, maqaleyê xo yê “Milliyetçiliğin Osmanlı’daki Tezahürleri: Müslüman Halklar ile Hristiyan Halkların Milliyetçilikleri” de neteweperweriyê gelanê Xirîstiyan û Misilman yê Osmanî dano têver.

M. Zana Karak, maqaleyê xo yê bi nameyê “Helbesteke Nûpeyda ya Feqîyê Teyran” de yew şîîrê Feqiyê Teyranî ke newe ameya dîyayîş pêşkêş ke.

Mehmet Yonat nuşteyê rojhilatnasê îngilîz G. R. Driver bi nameyê “The Name Kurd and Its Philological Connexions” de yo û çimeyanê tarîxî de nameyê ke kurdan eleqedar kenî tesbît kerdî tadayo kurdîya kurmanckî.

M. Emin Purçak maqaleyê xo yê “Bi Nêrîna Rastgirên Tirk ên Radîkal li Tirkiyê Kurd” de kîtabê akademîsyenê unîversîteyê Kilis 7 Aralık Bayram Kocayî rexne keno.


Nûbihar Akademî’nin 15. sayısının içeriği şu şekildedir:

 Zülküf Ergün, Kurmanci Kürtçesi ile yazılmış “Soranî Kürtçesinden Kurmancî Kürtçesine Yapılan Bazı Aktarım Sorunları” adlı makalesinde Kürtçenin Soranî lehçesinden Kurmancî lehçesine son yüzyılda yapılan dil içi çeviriler sonucunda, Soranîden Kurmancîye yanlış bir şekilde yerleşmiş kelimeler üzerinde durmaktadır.

Shahab Wali, Kurmanci Kürtçesi ile yazılmış “Yarsan İnancında Pîr Şehriyarê Hewramî ve Kelamları” adlı makalesinde yeni metinler üzerinden Yarsan Kürtlerinin XI. yüzyıldaki önemli temsilcisi Pîr Şehriyar’ın tarihi, dini ve edebi şahsiyetini ortaya koymaktadır.

Orhan Örs, “Milliyetçiliğin Osmanlı’daki Tezahürleri: Müslüman Halklar ile Hristiyan Halkların Milliyetçilikleri” isimli Türkçe olarak kaleme alınan makalesinde milliyetçiliğin Osmanlıya gelişi ve Osmanlı’nın Hristiyan ile Müslüman halkları arasındaki yansımalarına yoğunlaşmaktadır.

M. Zana Karak, Kurmanci Kürtçesi ile yazılmış “Helbesteke Nûpeyda ya Feqîyê Teyran” başlıklı makalesinde ünlü Kürt şairi Feqiyê Teyran’ın yeni keşfettiği bir şiirini şekil ve içerik yönünden incelemektedir.

Mehmet Yonat, İngiliz Oryantalist G. R. Driver‘ın tarihi kaynaklarda Kürtlerle ilgili isimleri tespit ettiği “The Name Kurd and Its Philological Connexions” adlı makalesini Kürtçe’ye çevirmiştir.

M. Emin Purçak, Kurmanci Kürtçesi ile yazılmış “Radikal Türk Sağının Penceresinden Türkiye’de Kürtler” başlıklı makalesinde akademisyen Bayram Koca’nın “Kürtler Aslında...Uç Sağın Kürtlere Bakışı” adlı kitabını değerlendirmektedir.

 

The content of the 15th issue of the Nûbihar Akademî is as follows:

Zülküf Ergün, in his article entitled “Some Transmission Problems from Sorani Kurdish to Kurmanji Kurdish”, written in Kurmanji, focuses on the words that have been misinterpreted from Sorani to Kurmanji in the last century.

Shahab Wali, in his article entitled “Pîr Shahriyar Hewrami and His Kelam’s in Yarsan Faith”, written in Kurmanji,  reveals through some new texts, the historical, religious and literary personality of Pir Shahriyar Hawrami who is an important representative of the Yarsan Kurds in the XI. century.

Orhan Örs, in his article entitled “Manifestations of Nationalism in the Ottoman Empire: Nationalisms of Muslim and Christian Peoples”, written in Turkish,  compares the nationalism of the Ottoman Christian peoples and Kurdish, especially the Ottoman Muslim peoples.

M. Zana Karak, in his article entitled “A Newly Found Poem of Feqîyê Teyran” written in Kurmanji, presents a poem by Feqiyê Teyran that was not known until now.

Mehmet Yonat, translated the work of the English Orientalist G. R. Driver entitled “The Name Kurd and Its Philological Connexions” which identifies names related to the Kurds in historical sources.

M. Emin Purçak, also comments on the book by Bayram Koca, an academic at Kilis 7 Aralık University, in his Kurmanji article entitled “Kurds in Turkey From The Perspective of Turkish Radical Rightists”.

 

<